Lao động chuyển chủ

【Lao động chuyển chủ】

1、Mãn hạn không tiếp tục tuyển dụng,ngừng tiếp tục tuyển dụng Lao động
Người nước ngoài sắp đến ngày hết hạn tuyển dụng với chủ thuê hai bên thoả thuận không gia hạn nữa sau khi kết thúc hợp đồng,nhưng muốn tiếp tục ở đài loan làm việc,chủ thuê nên làm thủ tục trong vòng 4 tháng trước khi người nước ngoài hết hạn,muộn nhất không dưới 2 tháng trước khi mãn hạn làm thủ tục,chuẩn bị các văn kiện,thông qua trung tâm tuyển mộ trưc tiếp gửi đơn xin tới bộ lao động 【61 chủ thuê và lao động thoả thuận không gia hạn sau khi kết thúc hợp đồng và chờ chuyển chủ 】.Nếu đơn xin được chấp thuận bộ lao động sẽ chủ động gửi công văn ,nếu chưa nhận được công văn,vui lòng liên hệ (02) 8995-6000 .
2、Ngừng tuyển dụng người Lao động
Khi chủ thuê hoặc người chăm sóc qua đời、chủ thuê đóng cửa nhà máy、kết thúc doanh nghiệp hoặc không trả lương theo hợp đồng lao động và đã chấm dứt hợp đồng lao động、các lý do khác liên quan đến việc tuyển dụng người nước ngoài,chuẩn bị các văn kiện, thông qua trung tâm tuyển mộ trưc tiếp gửi đơn xin tới bộ lao động 【61 Lao động chuyển chủ 】,chấm dứt quan hệ lao động,nếu đơn xin được chấp thuận bộ lao động sẽ chủ động gửi công văn.Nếu chưa nhận được công văn,vui lòng liên hệ (02) 8995-6000 . Sau khi nhận được công hàm chuyển chủ ,chủ thuê hoặc người lao động trong vòng 14 ngày ra các cơ quan dịch vụ việc làm đăng ký cho lao động chuyển đổi chủ mới và công việc; hoặc chủ thuê sau khi tham khảo ý kiến của người lao động,trong thời hạn sẽ giúp người lao động làm thủ tục về nước.
▲Tiếp nhận người lao động:
Chủ thuê đăng ký thông tin tuyển dụng vào các cơ quan dịch vụ việc làm,cơ quan dịch vụ việc làm sẽ đăng nhập dư liệu của chủ thuê và người lao động 【khu vực lao động chuyển đổi chủ thuê 】https://dhsc.wda.gov.tw/ ,để các chủ thuê khác và người lao động tham khảo .
▲Trung tâm tuyển mộ trực tiếp:
Dựa theo đơn yêu cầu của chủ thuê đưa ra,sau khi dựa theo dư liệu chuyển chủ và các trung tâm an cư địa phương cung cấp danh sách người lao động đang chờ chuyển chủ,2 bên tự lập cuộc gặp mặt . Điện thoại : 02-6613-0811 # 112 hoặc 115
3、Người lao động trong thời gian chuyển chủ chưa tìm được chủ thuê mới
Lao động trong thời gian chuyển chủ chưa tìm được chủ thuê mới, tuy nhiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt đã được cơ quan thẩm quyền, phải kéo dài thời gian chuyển đổi trong 60 ngày, chỉ được giới hạn 1 lần, người lao động đáp ứng các trường hợp đặc biệt theo quy định trước đây, trong vòng 14 ngày trước khi hết thời hạn chuyển đổi, chuẩn bị các văn kiện, thông qua trung tâm tuyển mộ trức tiếp gửi đơn xin tới bộ lao động 【66 gia hạn chuyển chủ cho người lao động(đơn xin mãn hạn không tiếp tục tuyển dụng chuyển chủ theo luật pháp sẽ không được xin gia hạn chuyển chủ )】. Nếu đơn xin được chấp thuận bộ lao động sẽ chủ động gửi công văn ,nếu chưa nhận được công văn,vui lòng liên hệ (02) 8995-6000 .